YOGAKLASSER

[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Yogaklasser

[/spb_text_block] [spb_column width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/2″ el_position=”first”]

Finn stillheten och lugnet. Glädjen och lyckan finns med som en röd tråd i min yoga. Jag hoppas att mina klasser skall inspirera dig att det är skönt att bry sig om sig själv och att du får med dig något tankeväckande från varje klass. Kroppen, knoppen och själen är det viktigaste vi har, allt hänger ihop. Yoga är den bästa livförsäkringen. Du utforskar din kropps gränser samtidigt som du lyssnar till kroppens behov.
 Vår fantastiska kropp ger oss ständigt signaler om vad den önskar. Att lära sig att lyssna till själens vackra röst är utmanande men också otroligt livgivande. Våra tankemönster styr vår vardag, och genom att bli medveten om hur mycket skräptankar vi har, ja det är först då vi kan ändra på det för att istället tänka tankar som är till våran fördel. Yogan skapar medvetenhet kring just detta.

Genom att börja vara mer närvarande i allt vi gör, tänker, känner och upplever så blir livet så mycket rikare. Att vara närvarande när vi utövar yoga gör att vi förbättrar vår kroppsmedvetenhet och lär oss lyssna på kroppens signaler, lyssnar på vad vi känner och vad vi vill. Under passen är det därför viktigt att lyssna till kroppens gränser och utgå från sina
egna förutsättningar samt att tänka på att det är olika hur jag mår från pass till pass.

[/spb_text_block] [spb_image image=”2978″ image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ fullwidth=”no” lightbox=”no” link_target=”_self” caption_pos=”hover” width=”1/2″ el_position=”last”] [/spb_column] [spb_column width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Mina klasser

Mina yogaklasser är inspirerade av hathayogans principer samt anusarayogans biomekanik, hållningsprinciper och kärlek till att växa. En fysisk dynamisk yoga där kroppsrörelse och andning flätas samman på ett skonsamt sätt.Men det finns också lugnare mjukare yogaklasser med fokus på andning och återhämtning.Just nu utbildar jag mig inom ISHTA yoga.
Yogatraditionen är lång och brokig & det finns många olika inriktningar & former inom yogan. Några är enbart baserade på det mentala planet, dessa omfattar i huvudsak en filosofi om ett sätt att leva. Andra innehåller fysiska övningar asanas som det kallas i yogan. De olika formerna inom yogan har ett och gemensamt mål, att visa vägar som hjälper oss leva i
harmoni med oss själva & omvärlden.
Yoga är ingen religion, utan det handlar om tron på sin egen förmåga ett av de äldsta verktygen för personligutveckling.
Direkt översatt på sanskrit, det ursprungliga språket i Indien, betyder yoga förena eller att föra samman. Syftet är att bli hel genom att förena kropp & själ genom att förena den enskilde individen med omvärlden, genom att förena det individuella jaget med det universella medvetandet.
Målet med yoga är både fysisk & psykisk hälsa. Yoga har sina rötter många tusen år före Kristus. De första spåren hittar man i Indusdalen i Indien.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Hatha Yoga

Hatha yogan är den yogaformen som är mest känd i västvärlden. Ordet Hatha betyder kraft. Hatha är sammansatt av ha som ä människans maskulina kraft, den kraft som drar saker samman eller till sig. Symbolen på ha är solen som drar jorden till sig.
Tha är den motsatta kraften, den feminina som ger efter eller skjuter ifrån sig. Symbolen på tha är månen som skjuter jorden ifrån sig. Samspelet eller balansen mellan solens & månens kraft gör att jorden roterar är symbolen för samma krafter i människan. Målet i Hatha yoga är att skapa balans mellan dess två krafter.
Hatha yogan bygger på filosofen Patanjalis yoga system som presenteras i yoga sutra den första praktiska läroboken. Han förklarar
alla olika yogaformer som en skog där varje aspekt av yoga är ett träd.
Alla träd har samma mål – att nå ljuset. Patanjali beskriver här 8 grenar som tillsammans visar en väg till
befrielse från de störningar som distraherar själen från yoga upplevelsen. De 4 första grenarna består av yttre övningar & de sista 4 av inre övningar.
1. Yama – relationen till oss själva & omvärlden
2. Niyama – inre sökandet efter förverkligande istället för beroende av yttre omständigheter.Hur du behandlar dig själv.
3. Asana – positioner,utövande av kroppställningar 4. Pranayama – utövande av andningsövningar.
5. Pratyahara – tillbakadragande av sinnena
6. Dharana – koncentration eller fokuserad uppmärksamhet
7. Dhyna – meditation
8. Samadhi – målet med yoga, nå ett högre medvetande/uppslysning

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Anusara Yoga

Anusara är sanskrit och betyder ”open to grace” att öppna upp för skönheten, det vackra, att följa sitt hjärta. Yogaformen grundades av John Friend 1997.
Anusarayoga förenar tantrisk filosofi, att se det inneboende goda inom och runt omkring oss, med Anusarans ”Universal Principles of AlignmentTM” – hållningsprinciper som gör yogapositionerna stabila och säkra.
Anusarayoga är en fysiskt utmanande, dynamisk yogaform där man jobbar med hathayogans stora variation på positioner som gör kroppen rörligare och starkare. Med Anusarayogans hållningsprinciper upptäcker man att kroppen kan och orkar mer än man tror. Framför allt syftar Anusarayoga till att öppna upp ditt hjärta och lyssna till dess vackra sång
och låta den inneboende kreativiteten blomstra.
Varje yogaklass avslutas med en skön avslappning.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

ISHTA Yoga

ISHTA yoga är inte en yogastil utan en yogatradition där tre vetenskaper från Indien: hatha (läran om motsatsbalans och kraft), tantra (läran om energi) och ayurveda (läran om individuell balans) integreras för att individer ska kunna hitta bästa möjliga balans i liv och leverne, grundat på individens förutsättningar och unika sammansättning.LOVE

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Yin och Yang Yoga

De flesta former av yoga som utövas idag är Yang, de betonar muskelrörelse och kontraktion.I Yin Yoga ligger fokus på kroppens yin delar såsom bindväven i höfter, bäcken och nedre delen av ryggraden. Bindväv svarar bäst på lätt belastning under en lång tid, så kroppställningarna hålls under längre perioder ca.3-5 minuter där musklerna är avslappnade och du andas medvetet.Dom flesta övningar görs på golvet sittande eller liggande.
Många människor tycker att en Yin Yoga har transformativa effekter på kropp och själ. Den milda men konsekventa stimuleringen av bindväv uppmuntrar långsiktig hälsa och flexibilitet i lederna, laddar energisystemet av kroppen och drar sinnet inåt i ett avslappnat, meditativt tillstånd.
Att komma hem till sig själv att tämja rastlösheten som kanske gör sig påmind gör att vi utmanar tålamodet.Låt ett stort accepterande vara som en ledstjärna i övningarna för det du möter.

[/spb_text_block] [/spb_column]