Varför Yoga

Forskning har visat att det finns klara sammanhang mellan stress och sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, magsår, ångest, depression och belastningsskador på muskler och skelett. Yogan har sitt fokus på motsatsen till stress, mängd och tempo och kan därför fungera som en motvikt till resten av vårt liv. Yogan tränar kroppen i styrka, balans, uthållighet och rörlighet.

Många har idag ett stillasittande jobb med följder av spända rygg och nackmuskler. Med hjälp av yogan släpper vi på stress och spänningar. De olika kroppsställningarna (asana) ökar din rörelse förmåga och frigör ny energi. Att andas rätt och använda hela sin lungkapacitet förbättrar syresättningen till blodet. Andningen har en djup avslappnande effekt på psykologisk nivå.

Text hämtad ur:
YOGA VETENSKAP OCH FAKTA av SARA HOY

Sara Hoy är utbildad och verksam yogalärare samt arbetar i forskningsprojekt kopplat till yoga vid Karolinska Institutet och CPF. Hon är utbildad folkhälsovetare och läser nu biomekanik, fysiologi och idrottsmedicin vid KI och GIH.

80 procent av vårt samhälle sjukdomsbörda är orsakad av sådant som vi kan påverka, iallafall till stor del.
Rörelse och sänkta nivåer av stress är två av de viktigaste sakerna du kan göra.
Yoga forskningen har exploderat de senaste 20 åren. Den har gått från 200 publicerade vetenskapliga artiklar på enbart yoga upp till 1600. I USA har antalet människor som regelbundet yogar ökat från 20 miljoner till 36 miljoner bara de senaste fem till tio åren.

Om yoga och rörelse tillsammans med alla de fenomenala effekterna kom i pillerform hade både du och jag troligtvis velat knapra dem hela dagen.

Andningen som är central inom yoga är ytterligare en anledning varför yoga är bra.
Genom att ta kommandot och styra din andning med viljan kan du indirekt påverka ditt nervsystem. Genom att andas långsammare sänker du blodtrycket och minskar känslan av oro.Det visar forskning. Långsam andning ökar mängden syre och lugnar ned kroppen.
Andnings- och meditations tekniker har dessutom betydligt fler år på nacken än vad dagens yogarörelser har. Det viktigaste delarna som skiljer yoga från annan typ av rörelse och träning.

Några av de största problemen idag är att många lever med smärta, ångest och depression.
Bara i Sverige uppskattas omkring 1.6 miljoner äta så kallade lyckopiller.
Yoga, andning och meditation har visat kunna vara ett hjälpsamt verktyg.

Långvarig stress kan leda till inflammatoriska processer, nedsatt immunförsvar och störningar i dina blodbanors kärlväggar.Det är en vanlig orsak till högt blodtryck och förhöjd puls, minskad insulinkänslighet med stigande blodsocker och ökad risk för blodproppar. Eftersom hjärtsjukdom ligger etta på Världshälsoorganisationens WHO:s lista av döds- och sjukdomsorsaker i världen är det här viktiga aspekter när vi pratar om hälsa.