11/6 18.00-20.00
En introduktion till yoga med både teori och praktiska övningar.